Ύδρευση – Αποχέτευση – Θέρμανση

Αποπεράτωση νέου έργου:

  • Ύδρευση
  • Αποχέτευση
  • θέρμανση με θερμαντικά σώματα και καυστήρα πετρελαίου
  • Αναμονές φυσικού αερίου
  • Ηλιακά