θΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ERGO Solutions αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό με τουλάχιστον 10 χρόνια σχετική εμπειρία στην κατασκευή κτιρίων, με δεξιότητες οργάνωσης και συντονισμού διαφορετικών υπεργολάβων, επίβλεψη κατασκευής, έλεγχο κόστους και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος έργων σε όλη την Ελλάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό τους στο lotsis@otenet.gr

ή να επικοινωνήσουν στο 210-2314574.

——————————————————————————————————————————————–

Η ERGO Solutions αναζητά Υδραυλικούς – Τεχνίτες και βοηθούς για έργα εντός και εκτός Αττικής.

Η εταιρεία μας προσφέρει ανάπτυξη σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο οργανισμό και φιλικό περιβάλλον εργασίας, με συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο lotsis@otenet.gr ή να επικοινωνήσουν στο 210-2314574.

——————————————————————————————————————————————–

———————————————————————————————————————————————————————————

Η ERGO Solutions αναζητά Τεχνίτες, Υδραυλικούς και Βοηθούς με προυπηρεσία σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις.
Η εταιρεία μας προσφέρει ανάπτυξη σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο οργανισμό και φιλικό περιβάλλον εργασίας, με συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό τους στο lotsis@otenet.gr

proslipsi