θΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ERGO Solutions αναζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς για να ενταχθούν στον τομέα πωλήσεων, μελετών και κατασκευών της εταιρείας με αντικείμενο το φυσικό αέριο.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Τουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε διεκπεραιώσεις φακέλων Φυσικού Αερίου, μελετών και κατασκευών.
  • Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

  • 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη εταιρεία κλιματισμού – θέρμανσης
  • Οργανωτικός/Οργανωτική, κοινωνικός/κοινωνική με ομαδικό πνεύμα
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών
  • Εμπειρία στη διαχείριση πελατειακών σχέσεων
  • Δυνατότητα μετακίνησης εκτός της έδρας εγκατάστασής του/της
  •  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες μόνο)

Η εταιρεία μας προσφέρει ανάπτυξη σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο οργανισμό και φιλικό περιβάλλον εργασίας, με συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό τους στο lotsis@otenet.gr ή να επικοινωνήσουν στο 210-2314574.

————————————————————————————————————————————————————————————-

Η ERGO Solutions αναζητά Υδραυλικούς – Τεχνίτες για έργα εντός και εκτός Αττικής.

Η εταιρεία μας προσφέρει ανάπτυξη σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο οργανισμό και φιλικό περιβάλλον εργασίας, με συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο lotsis@otenet.gr ή να επικοινωνήσουν στο 210-2314574.

—————————————————————————————————————————————————————————————

Η ERGO Solutions αναζητά Μηχανολόγους Μηχανικούς για να ενταχθούν στον τομέα πωλήσεων, μελετών και κατασκευών της εταιρείας με αντικείμενο το Κλιματισμό, τη Θέρμανση και το φυσικό αέριο.
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ
– Άριστη γνώση Αγγλικών και χρήσης Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:
– 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη εταιρεία κλιματισμού – θέρμανσης
– Οργανωτικός, κοινωνικός, με ομαδικό πνεύμα
– Ανάληψη πρωτοβουλιών
– Εμπειρία στη διαχείριση πελατειακών σχέσεων
– Δυνατότητα μετακίνησης εκτός της έδρας εγκατάστασής του
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες μόνο)
Η εταιρεία μας προσφέρει ανάπτυξη σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο οργανισμό και φιλικό περιβάλλον εργασίας, με συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό τους στο lotsis@otenet.gr

———————————————————————————————————————————————————————————

Η ERGO Solutions αναζητά Τεχνίτες, Υδραυλικούς και Βοηθούς με προυπηρεσία σε Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις.
Η εταιρεία μας προσφέρει ανάπτυξη σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο οργανισμό και φιλικό περιβάλλον εργασίας, με συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό τους στο lotsis@otenet.gr

proslipsi