Ύδρευση

Ύδρευση από την ERGO Solutions

Κατασκευή όλων των υδραυλικών εγκαταστάσεων με όλων των ειδών τις σωληνώσεις.

Η Κεντρική ύδρευση σε ένα κτήριο γίνετε με διαφορετικά δίκτυα σωληνώσεων επωνύμων εργοστασίων
(σωλήνες Αquatherm Γερμανίας, Rehau Γερμανίας, πολυπροπυλενίου, χαλκού).

Είναι σημαντική η ευαισθησία στο περιβάλλον η οποία μπορεί να εξοικονομηθεί από τον ήλιο από ενεργειακά τζάκια από φυσικό αέριο και πετρέλαιο.

Η εταιρία μας έχει εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό της και έχει επενδύσει στην νέα τεχνολογία ώστε να φέρει εις πέρας την εγκατάσταση, ώστε και εξοικονόμηση ενέργειας να έχουμε και αποτελεσματικότητα.

idravlika