Θέρμανση με λέβητα

Οι παρακάτω εικόνες είναι από ένα πρόσφατο έργο μας στο οποίο τοποθετούμε λέβητα για θέρμανση.