Σύνδεση παγολεκάνης για τρόφιμα με ειδικές προδιαγραφές στο νέο εργοστάσιο Αλεξάκης

Το τμήμα μελετών και κατασκευών της ERGO Solutions ανέλαβε εξολοκλήρου την επέκταση του νέου εργοστασίου Αλεξάκης.
– Σύνδεση παγολεκάνης για τρόφιμα με ειδικές προδιαγραφές.