ΠΛΑΙΣΙΟ – ΜΑΝΔΡΑ

Υδραυλικές Εργασίες Περιβάλλοντος χώρου στις νέες εγκαταστάσεις του ΠΛΑΙΣΙΟ στην Μάνδρα Αττικής.