Παραγωγή 9000 lt ζεστού νερού μέσω λεβήτων συμπύκνωσης φυσικού αερίου

Ένα ακόμα έργο βιομηχανικών προδιαγραφών ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Παραγωγή 9000 lt ζεστού νερού μέσω λεβήτων συμπύκνωσης φυσικού αερίου.

Το δίκτυο φυσικού αερίου 300 mbar επεκτάθηκε και τροφοδότησε μέσω διάταξης Gas-Train τους δύο επίτοιχους λέβητες συμπύκνωσης συνολικής ισχύος 200 kW.

Οι λέβητες θερμαίνουν 2 boiler 4500 lt στους 70 βαθμούς.

Η ομάδα της ERGO Solutions ανέλαβε εξολοκλήρου τον σχεδιασμού, τη μελέτη και την κατασκευή του συστήματος, ικανοποιώντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις άλλης μίας ελληνικής βιομηχανίας.