Μελέτη, κατασκευή και επέκταση βιομηχανικού κτιρίου

Η ομάδα μας ανέλαβε εξολοκλήρου τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και την επέκταση του εργοστασίου, ικανοποιώντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις άλλης μίας ελληνικής βιομηχανίας.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια.