Μελέτη και κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου σε εργοστάσιο

Άλλο ένα βιομηχανικό έργο τελειώνει από την ομάδα της ERGO Solutions.

Μελέτη και κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου σε εργοστάσιο στο Κορωπί.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας όλα αυτά τα χρόνια.