Κλιματισμός νερού με μηχανήματα Carrier

Ένα ακόμη έργο ολοκληρώθηκε από την ομάδα της ERGO Solutions.

Κλιματισμός νερού με μηχανήματα Carrier.