Κατασκευή Εσωτερικής Πισίνας στο Athens Christokopidou Residence

Εξ Ολοκλήρου Μελέτη, Κατασκευή για το Ξενοδοχείο Athens Christokopidou Residence.

– Τοποθέτηση καναλιών και γραμμικών στομίων για Eσωτερική Πισίνα.