Εξολοκλήρου μελέτη, κατασκευή και αναβάθμιση από την εταιρία μας μηχανοστασίου ξενοδοχείου

Ένα ακόμη έργο έφτασε στο τέλος του και παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία από την ομάδα της ERGO Solutions.

Εξολοκλήρου μελέτη, κατασκευή και αναβάθμιση μηχανοστασίου ξενοδοχείου.