ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗ – ΑΧΑΡΝΑΙ

Μελέτη και κατασκευή από την εταιρία μας στο νέο εργοστάσιο τροφίμων Αλεξάκη στις Αχαρναι:

  • Των Δικτύων Φυσικού Αερίου
  • Των Δικτύων Ατμού
  • Των Δικτύων Πεπιεσμένου Αέρα
  • Των Δικτύων Λαδιού
  • Του Δικτύου Ύδρευσης
  • Του Δικτύου Αποχέτευσης
  • Του Δικτύου Ομβρίων Υδάτων
  • Σύνδεση Φούρνου με Δίκτυα Ατμού Φυσικού Αερίου
  • Ειδικές Κατασκευές