ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εργασίες εκτέλεσης  τεχνικού έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ SCALE»  στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου και αλουμίνας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ της ΕΛΛΑΔΟΣ» στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας.

Ειδική κατασκευή από ανοξείδωτα δίκτυα, δίκτυο πολυπροπενίου, δίκτυα από τεφλόν και κατασκευή δικτύων ατμού.