ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΔΕΗ ΙΚΑΡΙΑΣ

Ανέγερση Ηλεκτρομηχανολογικών Δικτύων & Εγκατάσταση Βοηθητικού Εξοπλισμού Γεννήτριας 2.5MW στον Αυτόματο Σταθμό Παραγωγής Ικαρίας.

Μηχανολογικές Εργασίες Εγκατάστασης Συστήματος Ψύξης (COOLING SYSTEM) & Λίπανσης (LUBRICATING OIL SYSTEM).

Σύνδεση Κομπρεσέρ Αέρα και Κατασκευή Αεραγωγών.