ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ HOTEL TITANIA – ΑΘΗΝΑ

Εξ Ολοκλήρου Αποξήλωση και Κατασκεύη Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων στο Ξενοδοχείο Τιτάνια:

  • Ύδρευσης
  • Αποχέτευσης
  • Κλιματισμού Νερού με Τετρασωλήνιο Σύστημα με Δίκτυα Aquatherm και Φράγμα Οξυγόνου Valsir