Ανακαίνιση ξενοδοχείου Amazon

Άλλο ένα έργο έφτασε στο τέλος του και παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία από την ERGO Solutions.

  • Ανακαίνιση Ξενοδοχείου Amazon
  • Μελέτη και κατασκευή Κλιματισμού / Εξαερισμού
  • Μελέτη και κατασκευή Ύδρευσης / Αποχέτευσης